דוח אחוז סיקור אתחל
סקר הערכת רמת ההוראה סמסטר א` תשס”ה - המרכז לקידום ההוראה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת”א - מעודכן ל: 19/4/2007 13:15
פוטנציאל טפסים מולאו לא מולאו אחוז משיבים תצוגה גראפית
סה"כ 166,325104,90261,42363.1%
01מקצועות הבריאות10,9813,0997,88228.2%
03מדעים מדוייקים14,12910,2943,83572.9%
04מדעי החיים14,5089,8214,68767.7%
05הנדסה24,42416,5317,89367.7%
06מדעי הרוח25,78616,0089,77862.1%
07חינוך6,6773,8572,82057.8%
08אמנויות17,30610,0897,21758.3%
09לימודי הסביבה67392858.2%
10מדעי החברה23,69516,3477,34869.0%
11עבודה סוציאלית3,7841,8431,94148.7%
12ניהול12,8868,5664,32066.5%
14משפטים12,0828,4083,67469.6%

Powered by