דוח אחוז סיקור - בחירת שורת הפקולטה גורמת להצגת/העלמת החוגים אתחל
סקר הערכת רמת ההוראה סמסטר א` תשע”ג - המרכז לקידום ההוראה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת”א
פוטנציאל טפסים מולאו לא מולאו אחוז משיבים תצוגה גראפית
סה"כ 160,66896,27264,39659.9%
01מקצועות הבריאות14,7054,9839,72233.9%
0161החוג ללימודי הפרעות בתקשורת2,1446621,48230.9%
0162החוג לסיעוד (תכנית בסיסית)2,0587451,31336.2%
0163החוג לסיעוד2,1181,1041,01452.1%
0164החוג לפיזיותרפיה4,7501,1053,64523.3%
0165החוג לריפוי בעיסוק2,1618041,35737.2%
0183תכנית משותפת בפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק29915414551.5%
0187לימודי הפרעות בתקשורת - תכנית1,17540976634.8%
01רפואה2,7471,0931,65439.8%
0103המדרשה לתארים מתקדמים, ביה”ס לרפואה57128728450.3%
0113החוג לאנטומיה ואנתרפול`וגיה66155122.7%
0114החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה106654161.3%
0116החוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה27912715245.5%
0117החוג לפתולוגיה38182047.4%
0119החוג למיקרוביולוגיה הומנית1865712930.6%
0141ביולוגיה תאית והתפתחותית161758646.6%
0146בריאות הציבור3067323323.9%
0158אפידמיולגיה ורפואה מונעת90533557037.0%
0159בריאות סביבתית ותעסוקתית129418831.8%
03מדעים מדויקים14,8029,8084,99466.3%
0321ביה”ס לפיזיקה ואסטרונומיה2,4361,58085664.9%
0341החוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים1981524676.8%
0351ביה”ס לכימיה1,5351,08844770.9%
0365החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים1,16876340565.3%
0366החוג למתמטיקה עיונית4,4622,9491,51366.1%
0368החוג למדעי המחשב4,9123,2291,68365.7%
0382ביולוגיה מדעי מחשב הדגש באינפורמטיקה91474451.6%
04מדעי החיים19,3659,7019,66450.1%
0411המחלקה לביולוגיה מולקולרית ולאקולוגיה של צמחים39241561.5%
0421המחלקה לביוכימיה ולביולוגיה מולקולרית30102033.3%
0431המחלקה לזואולוגיה155629340.0%
0452המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה120615950.8%
0453המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה2136614731.0%
0455המגמה לביולוגיה18,7119,4519,26050.5%
0491המחלקה לנוירולוגיה97277027.8%
05הנדסה26,98115,96811,01359.2%
0509חוגי הנדסה - תואר ראשון8,7385,5993,13964.1%
0510ביה”ס להנדסת חשמל אלקטרוניקה87236850442.2%
0512המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה9,3295,3224,00757.0%
0540ביה”ס להנדסה מכנית31814017844.0%
0542המגמה להנדסה מכנית2,4551,2661,18951.6%
0545התכנית לתואר שני בהנדסת סביבה122536943.4%
0553המחלקה להנדסה ביו-רפואית64283643.8%
0555המגמה להנדסה ביו רפואית1,59688770955.6%
0571המגמה להנדסת תעשייה וניהול3,2202,1941,02668.1%
0572המחלקה להנדסת תעשייה135637246.7%
0582התכנית חומרים וננו טכנולוגיות132488436.4%
06מדעי הרוח21,49713,6867,81163.7%
0602התכנית למחקר תרבות הילד והנוער1831186564.5%
0607התכנית ללימודי מגדר127784961.4%
0608התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW72745227562.2%
0618החוג לפילוסופיה3,1401,9261,21461.3%
0621החוג להיסטוריה כללית1,15972843162.8%
0622החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה1,24080643465.0%
0625החוג לצרפתית50734216567.5%
0626החוג לאנגלית74945929061.3%
0627החוג לבלשנות77056520573.4%
0631החוג ללימודי הערבית והאסלאם70144225963.1%
0633לימודי התרגום145885760.7%
0641ביה”ס למדעי היהדות50321864.0%
0645ביה”ס להיסטוריה37122532.4%
0654מגמת המזה”ת ואפריקה בעת החדישה87454251.7%
0659מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדע49225423851.6%
0662לימודים כלליים1,46899647267.8%
0669היחידה למחקר התרבות113555848.7%
0671ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום89954335660.4%
0672החוג ללימודים קלאסיים2371439460.3%
0677החוג להיסטוריה של עם ישראל64640823863.2%
0680ספרות1,7941,13066463.0%
0687החוג ללימודי מזרח אסיה2,9082,11978972.9%
0688לימודים קוגנטיביים של השפה75423356.0%
0690לימודי התרבות העברית1,31674756956.8%
0691החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם1,32292939370.3%
0693אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית77542370.1%
0697תכנית לתאר שני בלימודי הדתות60223836.7%
0699מגמת לשון עברית146895761.0%
1662התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח לתלמידי חו”ל3226226019.3%
07חינוך5,9613,0582,90351.3%
0709ביה”ס לחינוך145935.7%
0721החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי2,3301,62370769.7%
0722החוג למדיניות ומינהל בחינוך84628656033.8%
0738החוג לתכנון לימודים והוראה2091149554.5%
0757החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי72738734053.2%
0769היחידה להכשרה להוראה1,8356431,19235.0%
08אמנויות14,1947,8546,34055.3%
0810התכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות169848549.7%
0811החוג לאמנות התאטרון1,31182648563.0%
0821החוג לתולדות האמנות1,47299547767.6%
0842ביה”ס למוזיקה - המגמה לביצוע מוזיקלי1,5193311,18821.8%
0843ביה”ס למוזיקה - המגמה לקומפוזיציה2739717635.5%
0845קומפוזיציה ותיאוריה של המוזיקה3118123026.0%
0851החוג לקולנוע וטלויזיה5,1923,0452,14758.6%
0861התכנית הרב תחומית באומנויות68438330156.0%
0881ביה”ס לאדריכלות3,2632,0121,25161.7%
09לימודי הסביבה81647634058.3%
0910ביה”ס ללימודי הסביבה81647634058.3%
10מדעי החברה24,92616,8208,10667.5%
1009חוגי מדעי החברה - כללי4,4672,4262,04154.3%
1011ביה”ס לכלכלה5,8544,1921,66271.6%
1031החוג למדע המדינה3,7832,86192275.6%
1035התכנית ללימודי דיפלומטיה25314610757.7%
1041החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה2,6541,89775771.5%
1051החוג ללימודי עבודה51537014571.8%
1052תכנית ללימודי ביטחון2169512144.0%
1054מדיניות ציבורית - חקר סכסוכים ויישובם45626419257.9%
1071החוג לפסיכולוגיה4,5063,0411,46567.5%
1082החוג למדיניות ציבורית51129621557.9%
1085החוג לתקשורת1,7111,23247972.0%
11עבודה סוציאלית3,4402,0961,34460.9%
1110ביה”ס לעבודה סוציאלית3,4402,0961,34460.9%
12ניהול14,9338,7306,20358.5%
1211החוג לחשבונאות5,8412,6813,16045.9%
1221החוג לניהול2,2801,77350777.8%
1231תכנית מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים - מב”ע5,9253,7222,20362.8%
1242מוסמך במדעי הניהול - טכנולוגיה ומערכות מידע55035219864.0%
1243מוסמך במדעי הניהול - התנהגות ארגונית33720213559.9%
14משפטים10,6156,0804,53557.3%
1411משפטים10,6156,0804,53557.3%
18כלים שלובים1,28181846363.9%
1880כלים שלובים1,28181846363.9%
21תוכניות מיוחדות1,8571,17768063.4%
0629היחידה להוראת שפות1,15478536968.0%
0630היחידה לשפות זרות70339231155.8%

Powered by