דוח אחוז סיקור - בחירת שורת הפקולטה גורמת להצגת/העלמת החוגים אתחל
Teaching Evaluation Survey - Tel Aviv University
פוטנציאל טפסים מולאו לא מולאו אחוז משיבים תצוגה גראפית
סה"כ 5,3263,1822,14459.7%
03מדעים מדויקים45125619556.8%
0365החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים70165422.9%
0366החוג למתמטיקה עיונית108654360.2%
0368ביה”ס למדעי המחשב2731759864.1%
05הנדסה1,8701,20166964.2%
0509חוגי הנדסה - תואר ראשון43431511972.6%
0510ביה”ס להנדסת חשמל אלקטרוניקה101396238.6%
0512המגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה1,33584748863.4%
10מדעי החברה89841848046.5%
1009חוגי מדעי החברה - כללי129359427.1%
1011ביה”ס לכלכלה38421516956.0%
1031החוג למדע המדינה35132237.1%
1041החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה2078811942.5%
1071החוג לפסיכולוגיה50193138.0%
1082החוג למדיניות ציבורית93484551.6%
12ניהול1,9881,26172763.4%
1211החוג לחשבונאות29017611460.7%
1231תכנית מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים - מב”ע1,4481,01143769.8%
1233תכנית מוסמך אוניברסיטה במנהל מערכות בריאות - ממ”ב160141468.8%
1243מוסמך במדעי הניהול - התנהגות ארגונית90603066.7%
14משפטים119467338.7%
1411משפטים119467338.7%

Powered by